Cron: Lista crontab för alla användare

2012-01-05

Tags: cron

for U in `cut -d : -f 1 /etc/passwd`; do sudo crontab -l -u $U; done

Kommandot crontab -l visar som bekant innehållet i crontab för den aktuella användaren. Med -u användarnamn kan man visa crontab för en annan användare, men man måste förstås köra kommandot som root då.

Om ingen användare har någon crontab kommer du bara få en lång lista som börjar såhär:

no crontab for daemon
no crontab for bin
no crontab for sys
...